HPL d.o.o. (Srbija) je novo osnovana filijala HIDRAVLIKE Celje d.o.o., koja sa prodajnim programom i uslugama pokriva oblast Srbije i susednih regiona.

HPL d.o.o. Srbija
Dr Teodora Božina bb,
15000 Šabac

Direktor: Marijana STANOJČIĆ, dipl. inž. teh.
Mob.: +381 (0)62 377 447
Tel.: +381 (0)15 342 529
Fax: +381 (0)15 342 529
Web: www.hidravlika.si
E-mail: marijana@hidravlika.si
Skype: marijanahpl

Registracija: Agencija za privredne registre / Registar privrednih subjekata
PIB (dodeljen od Poreske uprave Republike Srbije): 108198535
Registarski broj / matični broj: 20950978
Dinarski račun: 160-394323-22
Devizni račun(IBAN): RS35160005370002186236